BlogCongresruimte tot 200 personen. Betalen per persoon, zonder zaalhuur.

Hoewel we de kortste dag inmiddels achter ons hebben liggen, zijn de dagen nog altijd koud en donker. De donkere wolken die voor de regen zorgen, brengen ook minder licht met zich mee. Het zonlicht wat wij juist zo hard nodig hebben wordt hierdoor geblokkeerd. Daardoor lopen we niet alleen de kans om te weinig vitamine D binnen te krijgen, het kan ook van invloed zijn op de prestaties.

Uit verschillende onderzoeken bleek dat als een ruimte genoeg verlicht is, dit een positief effect kan hebben op prestaties en stemming (TU Eindhoven, University Illonois). Hoe zit dit precies? Wat zijn de voordelen van licht op de prestaties binnen een kantoor?

Wanneer er binnen een kantoor genoeg licht is, heeft dit allerlei voordelen voor de werknemers. Zo blijkt dat wanneer werknemers dichtbij of naast een raam zitten, zij langer slapen en meer uitgerust op kantoor verschijnen. Dit resulteerde vervolgens weer in werknemers die aangaven zich fitter te voelen. Doordat zij zich fitter voelden, deden deze werknemers ook meer aan sport buiten werktijd om, wat opnieuw positieve invloeden met zich meebrengt.

Daarnaast kunnen ook verschillende kleuren licht, verschillende effecten hebben op prestaties. Blauw zou voor meer alertheid zorgen, terwijl rood vermoeidheidsklachten of de vieruurs-dip zou kunnen verdrijven.

Tegelijkertijd kan extreem fel licht juist weer een tegenovergesteld effect teweeg brengen en werd fel licht als niet prettig ervaren door de verschillende proefpersonen in de onderzoeken. De balans van genoeg maar niet te fel licht is dan ook het meest efficiënt en effectief.

In algemene zin is genoeg licht positief voor de mens, en zal dit uiteindelijk ook resulteren in betere (werk)prestaties. Bij MeetINoffice is er goed nagedacht over de effecten van licht. De meeste ruimtes zijn voorzien van grote ramen. Bij andere ruimtes is het mogelijk om de lichten te dimmen of te veranderen van kleur. Hiermee faciliteren we dat er effectiever vergaderd kan worden, dat mensen alerter zijn en met betere ideeën komen tijdens een vergadering.

Kom dus vooral bij MeetINoffice vergaderen, maar mocht je ook je eigen werkruimte willen aanpassen, dan hebben we hier een overzicht van de belangrijkste tips:

  • Zorg voor genoeg (dag)licht in het kantoor.
  • Ga zo dicht mogelijk bij ramen zitten.
  • Als er mogelijkheid is om de kleur van het licht aan te passen, dan kan ook dit positieve gevolgen hebben op de werkprestaties.
  • Zorg ervoor dat het licht niet té fel is